Beleidsplan Victor Monroy Trust

Beleidsplan Victor Monroy Trust 2015 en verder

Door penningmeester Bram Jacquet

Historie

De Victor Monroy Trust is genoemd naar de vrijwilliger Victor Monroy die in Rwanda Children’s Village Kigarama heeft opgezet. Tot eind 2014 heeft de stichting bijgedragen aan projecten ter ondersteuning van het op laten groeien van een grote groep weeskinderen aldaar.

Wetgeving in Rwanda heeft plotseling de activiteiten doorkruist. Formeel accepteert Rwanda dit soort steun niet meer. Het bestaan van weeskinderen zonder familie en lokale ondersteuning wordt ontkend. Niettemin is de praktijk dat de kinderen nu aan hun lot overgelaten dreigen te worden. Familie neemt ze niet op, of doet dit wel maar zonder goed voor ze te zorgen. De kinderen leven nu zonder perspectief in armoede.

Doelstelling

De Victor Monroy Trust heeft haar doelstellingen aangepast aan de nieuwe situatie. De donateurs zijn hierover geïnformeerd en er zijn nieuwe initiatieven opgestart.

Er is een groep getroffen kinderen geïdentificeerd die nu verwaarloosd dreigen te worden. Vanuit de oude organisatie is er nog contact met deze kinderen en hun eventuele familie. Het streven is om middelen aan te trekken om deze kwetsbare kinderen gedurende meerdere jaren zekerheid te kunnen verschaffen dat in hun opleiding en levensonderhoud voorzien wordt. De horizon ligt op dit moment op 5 tot 10 jaar.

Initiatieven

In de zomermaanden van 2015 zijn in Nederland meerdere projecten en initiatieven ontstaan onder de noemer ‘Country without orphans’. Het oogmerk is om geld in te zamelen om het hierboven gedefinieerd doel te verwezenlijken. De initiatieven zijn divers. Er zijn concerten georganiseerd, er is een fotoboek samengesteld en in de verkoop gebracht, er is een film in aanmaak etc.. Ook is het bedrijfsleven benaderd en zal er blijvend aan fondswerving gedaan worden.

Herdefinitie Victor Monroy Trust

De werkwijze van de stichting zal veranderen. Er zal actief gezocht worden naar kanalen om het geld betrouwbaar en veilig ter plaatse in Rwanda aan te laten komen. Waar mogelijk zal de rekening van de Trust bij ABN AMRO gebruikt blijven worden, omdat dit altijd een veilig kanaal gebleken is. Of dit zo zal blijven moet nog blijken.

De donateurs worden op de hoogte gebracht van de nieuwe situatie. Het is op dit moment niet duidelijk of Victor Monroy zelf de rol blijft vervullen die hij had, of dat naar andere partijen gezocht zal moeten worden.

Ten alle tijde zal met enige regelmaat vanuit Nederland door leden van de stichting of donateurs gemonitord worden of de middelen aangewend worden zoals bedoeld. Dit zal gebeuren op vrijwillige basis en zonder financiële compensatie.

Verdere werkwijze

Het bestuur van de stichting zal er op toezien dat de website onderhouden wordt, dat jaarlijks een financiële verantwoording wordt gepubliceerd, dat transparantie geboden wordt omtrent de activiteiten en dat de lange termijn doelstelling bewaakt wordt. Op meerdere momenten zal geëvalueerd worden of er ruimte is voor uitbreiding van het werk in Rwanda en hoe de politieke situatie zich daar ontwikkeld.

Verder zal jaarlijks een bestuursvergadering gehouden worden, waarvan notulen worden verspreid via de website. Mogelijk wordt een permanente werkgroep benoemd die zich bezighoudt met fondswerving.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Go to top